Grom > Tekstil > Majice > Ženske majice > MASTER LADY

MASTER LADY

Ženska pamučna majica, 150g/m2

50.051.10-S
2,49 €
S M L XL XXL
Zaliha
1.467
0
0
0
609
Dolazak
8000 15.12.24.500 10.11.24.
12000 15.12.24.3000 10.11.24.
8000 15.12.24.3000 10.11.24.
4000 15.12.24.1500 10.11.24.
1000 15.12.24.500 10.11.24.
ZALIHE
Informacije
Logistika
Štampa
Boja ID Cena S M L XL XXL
  50.051.10 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
1.467
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
609
0
0
Dolazak
  50.051.11 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
114
0
0
Dolazak
305
0
0
Dolazak
137
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
461
0
0
Dolazak
  50.051.12 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
380
0
0
 
570
0
0
 
486
0
0
 
190
0
0
 
212
0
0
 
  50.051.15 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
31
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.20 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
972
0
0
Dolazak
1.779
0
0
Dolazak
2.037
0
0
Dolazak
98
0
0
Dolazak
217
0
0
Dolazak
  50.051.22 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
115
0
0
Dolazak
  50.051.23 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
170
0
0
Dolazak
133
0
0
Dolazak
190
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
236
0
0
Dolazak
  50.051.24 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.26 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
522
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
96
0
0
Dolazak
139
0
0
Dolazak
  50.051.30 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.32 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
8
0
0
Dolazak
155
0
0
Dolazak
390
0
0
Dolazak
88
0
0
Dolazak
63
0
0
Dolazak
  50.051.33 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
314
0
0
Dolazak
15
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.34 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
460
0
0
 
789
0
0
 
882
0
0
 
299
0
0
 
276
0
0
 
  50.051.40 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
691
0
0
Dolazak
526
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.51 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
738
0
0
Dolazak
12
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
310
0
0
Dolazak
65
0
0
Dolazak
  50.051.52 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
323
0
0
Dolazak
8
0
0
Dolazak
59
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
84
0
0
Dolazak
  50.051.53 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
231
0
0
Dolazak
619
0
0
Dolazak
504
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.55 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
238
0
0
Dolazak
487
0
0
Dolazak
496
0
0
Dolazak
199
0
0
Dolazak
209
0
0
Dolazak
  50.051.57 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
27
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.60 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
281
0
0
Dolazak
425
0
0
Dolazak
463
0
0
Dolazak
348
0
0
Dolazak
289
0
0
Dolazak
  50.051.71 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
81
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.90 2,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
10.640
0
0
Dolazak
17.006
0
0
Dolazak
17.829
0
0
Dolazak
7.094
0
0
Dolazak
3.621
0
0
Dolazak
ZALIHE
Boja ID Cena S M L XL XXL
  50.051.10 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
1.467
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
609
0
0
Dolazak
  50.051.11 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
114
0
0
Dolazak
305
0
0
Dolazak
137
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
461
0
0
Dolazak
  50.051.12 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
380
0
0
 
570
0
0
 
486
0
0
 
190
0
0
 
212
0
0
 
  50.051.15 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
31
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.20 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
972
0
0
Dolazak
1.779
0
0
Dolazak
2.037
0
0
Dolazak
98
0
0
Dolazak
217
0
0
Dolazak
  50.051.22 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
115
0
0
Dolazak
  50.051.23 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
170
0
0
Dolazak
133
0
0
Dolazak
190
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
236
0
0
Dolazak
  50.051.24 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.26 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
522
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
96
0
0
Dolazak
139
0
0
Dolazak
  50.051.30 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.32 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
8
0
0
Dolazak
155
0
0
Dolazak
390
0
0
Dolazak
88
0
0
Dolazak
63
0
0
Dolazak
  50.051.33 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
314
0
0
Dolazak
15
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.34 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
460
0
0
 
789
0
0
 
882
0
0
 
299
0
0
 
276
0
0
 
  50.051.40 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
691
0
0
Dolazak
526
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.51 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
738
0
0
Dolazak
12
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
310
0
0
Dolazak
65
0
0
Dolazak
  50.051.52 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
323
0
0
Dolazak
8
0
0
Dolazak
59
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
84
0
0
Dolazak
  50.051.53 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
231
0
0
Dolazak
619
0
0
Dolazak
504
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.55 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
238
0
0
Dolazak
487
0
0
Dolazak
496
0
0
Dolazak
199
0
0
Dolazak
209
0
0
Dolazak
  50.051.57 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
27
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.60 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
281
0
0
Dolazak
425
0
0
Dolazak
463
0
0
Dolazak
348
0
0
Dolazak
289
0
0
Dolazak
  50.051.71 2,49 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
81
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
  50.051.90 2,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
10.640
0
0
Dolazak
17.006
0
0
Dolazak
17.829
0
0
Dolazak
7.094
0
0
Dolazak
3.621
0
0
Dolazak
Informacije
Šifra 50.051.10-S
Model MASTER LADY
Opis Ženska majica, 150 g/m2, blago strukirana, šivena sa strane, dupli štepovi na rukavima i dnu, štep oko rendera i dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom
Brend EXPLODE
Boja Crna
Pakovanje 100/10/1
Neto težina 0.09 kg
Sastav 100% pamuk
Materijal Pamuk
Dodatna oprema Lako uklonjiva etiketa
Kolekcija MASTER
Gramatura 150 g/m2
Pol Twin model, Ženski
Kroj Strukirani kroj
Barkod 8605040021323
Dokumantacija Izveštaj o ispitivanju
Logistika
Komada u kutiji 100
Dimenzija pakovanja 0.415 x 0.35 x 0.34 m
Ukupna težina pakovanja 10.00 kg
Carton volume 0.049 m3
Zemlja porekla Bangladeš
HS kod 610910000000
Štampa
Preporučena vrsta štampe Preslikač, Sito
Pozovi
0695566351