SUNNY

Ženska polo majica, 180 g/m2

50.010.10-S
5,19 €
S M L XL XXL
Zaliha
0
0
1.137
0
326
Dolazak
250 31.08.24.1500 10.10.24.
400 31.08.24.1000 10.10.24.
550 31.08.24.500 10.10.24.
200 31.08.24.500 10.10.24.
150 31.08.24.100 10.10.24.
3D pregled
  5001010-S   5001010-M   5001010-L   5001010-XL   5001010-XXL   5001011-S   5001011-M   5001011-L   5001011-XL   5001011-XXL   5001012-S   5001012-M   5001012-L   5001012-XL   5001012-XXL   5001015-S   5001015-M   5001015-L   5001015-XL   5001015-XXL   5001016-S   5001016-M   5001016-L   5001016-XL   5001016-XXL   5001017-S   5001017-M   5001017-L   5001017-XL   5001017-XXL   5001020-S   5001020-M   5001020-L   5001020-XL   5001020-XXL   5001022-S   5001022-M   5001022-L   5001022-XL   5001022-XXL   5001023-S   5001023-M   5001023-L   5001023-XL   5001023-XXL   5001024-S   5001024-M   5001024-L   5001024-XL   5001024-XXL   5001026-S   5001026-M   5001026-L   5001026-XL   5001026-XXL   5001030-S   5001030-M   5001030-L   5001030-XL   5001030-XXL   5001032-S   5001032-M   5001032-L   5001032-XL   5001032-XXL   5001033-S   5001033-M   5001033-L   5001033-XL   5001033-XXL   5001034-S   5001034-M   5001034-L   5001034-XL   5001034-XXL   5001040-S   5001040-M   5001040-L   5001040-XL   5001040-XXL   5001051-S   5001051-M   5001051-L   5001051-XL   5001051-XXL   5001052-S   5001052-M   5001052-L   5001052-XL   5001052-XXL   5001053-S   5001053-M   5001053-L   5001053-XL   5001053-XXL   5001055-S   5001055-M   5001055-L   5001055-XL   5001055-XXL   5001057-S   5001057-M   5001057-L   5001057-XL   5001057-XXL   5001060-S   5001060-M   5001060-L   5001060-XL   5001060-XXL   5001070-S   5001070-M   5001070-L   5001070-XL   5001070-XXL   5001071-S   5001071-M   5001071-L   5001071-XL   5001071-XXL   5001090-S   5001090-M   5001090-L   5001090-XL   5001090-XXL
ZALIHE
Informacije
Logistika
Štampa
Boja ID Cena S M L XL XXL
  50.010.10 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
1.137
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
326
0
0
Dolazak
  50.010.11 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
610
0
0
 
1.214
0
0
 
1.116
0
0
 
318
0
0
 
446
0
0
 
  50.010.12 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
68
0
0
Dolazak
4
0
0
Dolazak
378
0
0
Dolazak
65
0
0
Dolazak
101
0
0
Dolazak
  50.010.15 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
446
0
0
 
1.343
0
0
 
1.977
0
0
 
412
0
0
 
312
0
0
 
  50.010.16 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
86
0
0
 
526
0
0
 
868
0
0
 
388
0
0
 
257
0
0
 
  50.010.17 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
592
0
0
 
1.480
0
0
 
1.487
0
0
 
673
0
0
 
325
0
0
 
  50.010.20 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
660
0
0
Dolazak
501
0
0
Dolazak
680
0
0
Dolazak
412
0
0
Dolazak
499
0
0
Dolazak
  50.010.22 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
202
0
0
 
1.344
0
0
 
1.129
0
0
 
284
0
0
 
374
0
0
 
  50.010.23 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
367
0
0
Dolazak
1.219
0
0
Dolazak
1.358
0
0
Dolazak
503
0
0
Dolazak
356
0
0
Dolazak
  50.010.24 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
425
0
0
Dolazak
158
0
0
Dolazak
407
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
149
0
0
 
  50.010.26 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
120
0
0
Dolazak
51
0
0
Dolazak
319
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
126
0
0
Dolazak
  50.010.30 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
318
0
0
Dolazak
887
0
0
Dolazak
151
0
0
Dolazak
173
0
0
Dolazak
  50.010.32 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
164
0
0
 
928
0
0
 
562
0
0
 
79
0
0
 
135
0
0
 
  50.010.33 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
139
0
0
Dolazak
95
0
0
Dolazak
344
0
0
Dolazak
72
0
0
Dolazak
344
0
0
 
  50.010.34 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
523
0
0
 
1.406
0
0
 
663
0
0
 
247
0
0
 
128
0
0
 
  50.010.40 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
216
0
0
Dolazak
63
0
0
Dolazak
123
0
0
Dolazak
  50.010.51 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
323
0
0
 
436
0
0
 
444
0
0
 
56
0
0
 
74
0
0
 
  50.010.52 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
13
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
96
0
0
Dolazak
78
0
0
Dolazak
361
0
0
Dolazak
  50.010.53 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
366
0
0
Dolazak
451
0
0
Dolazak
913
0
0
Dolazak
69
0
0
Dolazak
179
0
0
Dolazak
  50.010.55 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
152
0
0
Dolazak
143
0
0
Dolazak
142
0
0
Dolazak
  50.010.57 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
210
0
0
 
362
0
0
 
465
0
0
 
72
0
0
 
179
0
0
 
  50.010.60 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
217
0
0
 
465
0
0
 
145
0
0
 
0
0
0
 
265
0
0
 
  50.010.70 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
26
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
293
0
0
Dolazak
  50.010.71 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
252
0
0
 
  50.010.90 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
599
0
0
Dolazak
2.827
0
0
Dolazak
778
0
0
Dolazak
323
0
0
Dolazak
ZALIHE
Boja ID Cena S M L XL XXL
  50.010.10 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
1.137
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
326
0
0
Dolazak
  50.010.11 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
610
0
0
 
1.214
0
0
 
1.116
0
0
 
318
0
0
 
446
0
0
 
  50.010.12 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
68
0
0
Dolazak
4
0
0
Dolazak
378
0
0
Dolazak
65
0
0
Dolazak
101
0
0
Dolazak
  50.010.15 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
446
0
0
 
1.343
0
0
 
1.977
0
0
 
412
0
0
 
312
0
0
 
  50.010.16 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
86
0
0
 
526
0
0
 
868
0
0
 
388
0
0
 
257
0
0
 
  50.010.17 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
592
0
0
 
1.480
0
0
 
1.487
0
0
 
673
0
0
 
325
0
0
 
  50.010.20 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
660
0
0
Dolazak
501
0
0
Dolazak
680
0
0
Dolazak
412
0
0
Dolazak
499
0
0
Dolazak
  50.010.22 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
202
0
0
 
1.344
0
0
 
1.129
0
0
 
284
0
0
 
374
0
0
 
  50.010.23 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
367
0
0
Dolazak
1.219
0
0
Dolazak
1.358
0
0
Dolazak
503
0
0
Dolazak
356
0
0
Dolazak
  50.010.24 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
425
0
0
Dolazak
158
0
0
Dolazak
407
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
149
0
0
 
  50.010.26 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
120
0
0
Dolazak
51
0
0
Dolazak
319
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
126
0
0
Dolazak
  50.010.30 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
318
0
0
Dolazak
887
0
0
Dolazak
151
0
0
Dolazak
173
0
0
Dolazak
  50.010.32 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
164
0
0
 
928
0
0
 
562
0
0
 
79
0
0
 
135
0
0
 
  50.010.33 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
139
0
0
Dolazak
95
0
0
Dolazak
344
0
0
Dolazak
72
0
0
Dolazak
344
0
0
 
  50.010.34 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
523
0
0
 
1.406
0
0
 
663
0
0
 
247
0
0
 
128
0
0
 
  50.010.40 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
216
0
0
Dolazak
63
0
0
Dolazak
123
0
0
Dolazak
  50.010.51 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
323
0
0
 
436
0
0
 
444
0
0
 
56
0
0
 
74
0
0
 
  50.010.52 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
13
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
96
0
0
Dolazak
78
0
0
Dolazak
361
0
0
Dolazak
  50.010.53 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
366
0
0
Dolazak
451
0
0
Dolazak
913
0
0
Dolazak
69
0
0
Dolazak
179
0
0
Dolazak
  50.010.55 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
152
0
0
Dolazak
143
0
0
Dolazak
142
0
0
Dolazak
  50.010.57 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
210
0
0
 
362
0
0
 
465
0
0
 
72
0
0
 
179
0
0
 
  50.010.60 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
217
0
0
 
465
0
0
 
145
0
0
 
0
0
0
 
265
0
0
 
  50.010.70 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
26
0
0
Dolazak
0
0
0
Dolazak
293
0
0
Dolazak
  50.010.71 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
252
0
0
 
  50.010.90 5,19 €
Zaliha
Rezervisano
(2-5 dana)
 
0
0
0
Dolazak
599
0
0
Dolazak
2.827
0
0
Dolazak
778
0
0
Dolazak
323
0
0
Dolazak
Informacije
Šifra 50.010.10-S
Model SUNNY
Opis Ženska polo majica, 180 g/m2, blago strukirana, šivena sa strane, dupli štep na dnu, ranfle oko rukava, četiri dugmeta u boji majice, rezervno dugme, ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena
Brend EXPLODE
Boja Crna
Pakovanje 50/5/1
Neto težina 0.16 kg
Sastav 100% pamuk
Materijal Pamuk
Dodatna oprema Lako uklonjiva etiketa
Gramatura 180 g/m2
Pol Twin model, Ženski
Kroj Klasičan
Barkod 8605025613437
Logistika
Komada u kutiji 50
Dimenzija pakovanja 0.46 x 0.36 x 0.25 m
Ukupna težina pakovanja 9.10 kg
Carton volume 0.041 m3
Zemlja porekla Bangladeš
HS kod 610610000000
Štampa
Preporučena vrsta štampe Preslikač, Sito, Vez
Pozovi
0695566351